-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "БЭСТ ФОРТУНА АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Бэст Фортуна Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2013.01.23
4 Компанийн регистрийн дугаар 5345847
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/

Ж.Оюунцэцэг


98056465

oyuntsetseg_cpa@yahoo.com

6 Холбоо барих

89116465                                                    

98056465                      

Fortuna_audit@yahoo.com