-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "НИЙСЛЭЛ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Нийслэл Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №40 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2014.02.12
4 Компанийн регистрийн дугаар 5009766
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/

Т.Сугарсүрэн


99115395


info@niislelaudit.mn

6 Холбоо барих

318918                                                                                  

 99115395