-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "Грант Торнтон Аудит" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Грант Торнтон Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №40 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2014.02.12
4 Компанийн регистрийн дугаар 2577542
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Б.Осоргарав
99113795
osorgarav@ulaanbaatar-audit.mn
6 Холбоо барих

321844