-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • "ХОНГОРЫН ҮР САД АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Хонгорын Үр Сад Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №15 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2015.01.14
4 Компанийн регистрийн дугаар 3125416
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Б.Бямбаа
94031525, 89409119
cpa_byamba@yahoo.com
6 Холбоо барих

94031525

99442460

70444470

khongoraudit@yahoo.com