-
Байгууллагын нэр ГЭМБЛ
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./6
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тушаал 
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.06.30
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001048
Компанийн регистрийн дугаар 2359243
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Чинтуяа 99836022
Компанийн  хаяг байршил ЧД, Жуулчны гудамж, Урт цагаан, 4-р корпус, 2 давхар, 03 тоот