-
1 Байгууллагын нэр ИТГЭМЖИТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./8
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тушаал 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.06.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001019
6 Компанийн регистрийн дугаар 5023637
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Содгэрэл 96659012
8 Компанийн  хаяг байршил БГД, 14-р хороо, Ачлал трейд ХХК-ний байр, 503 тоот