-
1 Байгууллагын нэр СИДАН /Кидан/
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./10
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тушаал
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.06.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001082
6 Компанийн регистрийн дугаар 2415038
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Батцоож 99110119
8 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 4-р хороо, 45-р байр, 10 тоот