-
1 Байгууллагын нэр МАНТАГ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./17
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №28 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.08.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001079
6 Компанийн регистрийн дугаар 2450623
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Жаргалсайхан 95856066
8 Компанийн  хаяг байршил УБ,СБД, 2-р хороо, нийслэлийн өмчийн 3-р байр