-
1 Байгууллагын нэр ТЭРГҮҮН ЗООС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./30
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №43 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.10.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001109
6 Компанийн регистрийн дугаар 2414708
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Хэннэмэх 91917349, 99097340
8 Компанийн  хаяг байршил ЧД, 2-р хороо, Чоймболын гудамж, НҮЭХ байр, 311