-
1 Байгууллагын нэр ТРАНС ИНВЕСТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./47
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №67 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 24/0227
6 Компанийн регистрийн дугаар 2342324
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Орхонтуяа 99173240
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, 5-р хороо, Транс капитал ББСБ-ын байр