-
1 Байгууллагын нэр АНДЫН СОР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./66
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №13 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.02.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001010
6 Компанийн регистрийн дугаар 2345307
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Энхбаяр 99352528
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, Хүрэн булаг баг, Монгол банкны байр