-
1 Байгууллагын нэр АРВИН БОЛОМЖ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./75
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №22 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.02.16
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001076
6 Компанийн регистрийн дугаар 2450747
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Рэнцэнжүгдэр 99998278
8 Компанийн  хаяг байршил БЗД, 1-р хороо, 12 хороолол, 22 байр 24 тоот