-
1 Байгууллагын нэр ЦЭЦЭГТУЯА
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./79
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.03.15
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001099
6 Компанийн регистрийн дугаар 2387905
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баярмаа 99258263
8 Компанийн  хаяг байршил ЧД, 3-р хороо, Жуулчны гудамж, "Эхлэл" хоршооны байр