-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • ДЭЛГЭРДЭНЖ
1 Байгууллагын нэр ДЭЛГЭРДЭНЖ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/121
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.06.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 831008001
6 Компанийн регистрийн дугаар 2374056
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Цэцэгмаа 99941551
8 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Эрдэнэдалай сум, 7-р баг