-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • НОЁН ДААМАЛ
1 Байгууллагын нэр НОЁН ДААМАЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/125
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.06.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 731001005
6 Компанийн регистрийн дугаар 3366855
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Энхдэлгэр 95589365
8 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Баян-Уул сум, 4-р баг