-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • ТЭГШ ТАВАН ЦЭН
1 Байгууллагын нэр ТЭГШ ТАВАН ЦЭН
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/127
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №100 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.08.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 930001134
6 Компанийн регистрийн дугаар 3489566
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Оюундэлгэр 99229089, 89819945
8 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Тэлмэн сум, Баянтэгш