-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • ЭМПИПИ
1 Байгууллагын нэр ЭМПИПИ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/131
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №129 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001015
6 Компанийн регистрийн дугаар 2346206...
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Өсөхжаргал 99357326
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг баг, 4-р хороолол, 23-р байр, 36 тоот