-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • ДАРХАН ДӨЛ
1 Байгууллагын нэр ДАРХАН ДӨЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/132
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №129 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001088
6 Компанийн регистрийн дугаар 2359391
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Батзаяа 99093858
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, 5-р хороо, Жамьянгүний гудамж, "Би си Эй"ХХК-ний 108 тоот