-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • ХЯРГАС ХАС
1 Байгууллагын нэр ХЯРГАС ХАС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/136
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 4000226
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар В.Сайнбилэг 98632976. 89308990
8 Компанийн  хаяг байршил УВА, Хяргас сум, Дэлгэр багийн нутаг, 50458088