-
  • Эхлэл
  • ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО
  • УВС БУЯН АРВИЖИХ
1 Байгууллагын нэр УВС БУЯН АРВИЖИХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/137
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1530001062
6 Компанийн регистрийн дугаар 2395843
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Гомбосүрэн 89994258
8 Компанийн  хаяг байршил УВА, Өмнөговь сум, Намир сум, Хоршооны байр