-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "МОНГОЛТХАН-ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛТХАН-ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/3
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №73 тушаал
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.08.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1815001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 4184017
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Ариунболд   99091414 23375
9 Компанийн  хаяг байршил Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 4-р баг, Миний дэлгүүрийн байр,