-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ГОВИЙН ЦЭНХЭР АЛТАЙ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ГОВИЙН ЦЭНХЭР АЛТАЙ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/5
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №56 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.04.19
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001078
6 Компанийн регистрийн дугаар 5114926
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Балдандагва   88110688
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, Центр 34-407 тоот