-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЭКСПРЕСС ФИНАНС СЕРВИС ББСБ"ХХК
Байгууллагын нэр "ЭКСПРЕСС ФИНАНС СЕРВИС ББСБ"ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/6
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №68 тогтоол /2/
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.05.24
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001085
Компанийн регистрийн дугаар 5128684
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Бямбадэлгэр
Компанийн  хаяг байршил УБ Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Махатма Ганпийн гудамж, "Мөнхсан" ХХК байр, 4 давхар, 1 тоот