-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ФИНАНС ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ МАЙНИНИГ ББСБ " ХХК
1 Байгууллагын нэр "ФИНАНС ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ МАЙНИНИГ ББСБ " ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/7
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №69 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.05.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019040074
6 Компанийн регистрийн дугаар 5122279
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл                                                              2.Гадаад валютын арилжаа                         3.Итгэлцлийн үйлчилгээ                   4.Факторинг

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Р.Жавхланбаатар 327991
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо,  Олимпийн гудамж-8, Бүгд Найрамдах Болгар улсын элчин сайдын яамны байранд.