-
  • Эхлэл
  • Банк бус санхүүгийн байгууллага
  • "ҮНЭНЧ-ИТГЭЛ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ҮНЭНЧ-ИТГЭЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/36
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001020
6 Компанийн регистрийн дугаар 5033187
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Гэрэлмаа   70150060
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, "Channel" төвийн 307 тоот