-
  • Эхлэл
  • Банк бус санхүүгийн байгууллага
  • "ЭНИЧФИНАНС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭНИЧФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/39
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001084
6 Компанийн регистрийн дугаар 2735555
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Мөнхсайхан   91918420,94949450,99998420
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, Сөүл гудамж, Моодун цамхаг, 11/1 байр, 502 тоот.