-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "МӨРӨН ИНТЕРНЭЙШНЛББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МӨРӨН ИНТЕРНЭЙШНЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/44
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011096043
6 Компанийн регистрийн дугаар 2652668
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                        
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Өлзийсайхан   99170160
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 5 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж, Голомт хотхон, Е байр