-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТҮМЭН ЭРХЭС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТҮМЭН ЭРХЭС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/45
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 5001676
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Энхбаяр   91990080
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот. ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, 20-62 тоот.