-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БЭЙСТКРЕДИТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БЭЙСТКРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/46
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001083
6 Компанийн регистрийн дугаар 2840952
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                         2.Гадаад валютын арилжаа                            
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Алимаа   329768
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот. ЧД, 4-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-25, Центрпоинт 1-р давхар,