-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "СЭДХААН ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "СЭДХААН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/47
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол/2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001044
6 Компанийн регистрийн дугаар 5049342
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Энхтуяа   99049004
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот. БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, "Лакшер Ви" ХХК-ийн байр Престижийн төвийн 306 тоот