-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ОРИЕНТ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ОРИЕНТ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/48
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001068
6 Компанийн регистрийн дугаар 2737515
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                               2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баяр   99116437 329798 95155764 99112989
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, 20-62 тоот,