-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТАВАНБАТ КРЕДИТ"ББСБ
1 Байгууллагын нэр "ТАВАНБАТ КРЕДИТ"ББСБ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/50
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001059
6 Компанийн регистрийн дугаар 2808889
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батсайхан   96669240 91912279
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, Энхтайваны өргөн чөлөө 17, "Зориг сан"-ын байр, 1-р давхар, 4 тоот