-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БИ ЭНД ЖИ ФИНАНС"ББСБ
1 Байгууллагын нэр "БИ ЭНД ЖИ ФИНАНС"ББСБ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/51
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001046
6 Компанийн регистрийн дугаар 2688646
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2. Банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ                                                      

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Цэвэлмаа    99029972
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Юнескогийн гудамж, Дипломатын 14-р байр, 4-р давхар, 4 тоот