-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЖЕНЕРАЛ ФИНАНС"ББСБ
1 Байгууллагын нэр "ЖЕНЕРАЛ ФИНАНС"ББСБ /Эбофинанс ББСБ/
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/52
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001072
6 Компанийн регистрийн дугаар 2858355
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Батсүх   99090431
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, Ардын эрхийн байр, 2-р давхар.