-
1 Байгууллагын нэр “Их чингис хааны хөмрөг” ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 309/27
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №25 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011577076
6 Компанийн регистрийн дугаар 6025862
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр  ҮЦЗЗ
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Загал
9 Компанийн  хаяг байршил    Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8
дугаар хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө,
27/1 дүгээр байр, 4 давхар, 407 тоот