-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТҮМЭН МОД ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТҮМЭН МОД ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/75
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1415001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 3855899
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Шийтэр   99099688
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Зуунмод сум, 1-р баг, МАХН-ын байр, 1-р давхарт.