-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ХАК КРЕДИТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХАК КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/83
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001037
6 Компанийн регистрийн дугаар 2794292
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                          2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Халзанбанди   99111553
9 Компанийн  хаяг байршил УБ. СБД. 8-р хороо. Бага тойруу, 46-3  тоот.