-
1 Байгууллагын нэр "МОБИФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/209
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №230 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.08.25
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011225111
6 Компанийн регистрийн дугаар 5373271
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Цахим төлбөр тооцоо,мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ                             

2. Зээл                         3.Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах

4.Гадаад валютын арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Цэен-Ойдов
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД 1-р хороо, Юнескогийн гудамж-28 МПМ цогцолбор