-
  • Эхлэл
  • Банк бус санхүүгийн байгууллага
  • "ММ ФИНАНС ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ММ ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/349
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №102 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011435150
6 Компанийн регистрийн дугаар 5766656
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Пагамдулам   99996792
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 4-р хороо, "Келсо" төв, 304 тоот