-
  • Эхлэл
  • Банк бус санхүүгийн байгууллага
  • "ВЭМА ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ВЭМА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/351
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №124 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.09
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011449087
6 Компанийн регистрийн дугаар 5789397
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                     
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Хонгорзул   99357775
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 5-р хороо, Голомт хотхон, Энхтайваны өргөн чөлөө А байр, 11 тоот