-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "НБМ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "НБМ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/353
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №122 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.09
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011445092
6 Компанийн регистрийн дугаар 5790883
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Оюунцэцэг   99102025
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 17-р хороо, Амарсанаагийн гудамж, "НДН бизнес төв"-ийн 3-р давхар, 302 тоот