-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТУНАМАЛ КАПИТАЛ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТУНАМАЛ КАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/354
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №140 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011456098
6 Компанийн регистрийн дугаар 5795044
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Болормаа   99090689
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, М-100 байр, 324 тоот