-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ТЭНГЭР АЗ ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТЭНГЭР АЗ ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/355
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №137 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011451010
6 Компанийн регистрийн дугаар 5776953
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батцэцэг   99175856
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 25-р хороо, Нарны зам, 152-р байрны өргөтгөл