-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "УГ ГАРВАЛ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "УГ ГАРВАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/356
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №138 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011382088
6 Компанийн регистрийн дугаар 5659914
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Р.Ганбат   99097599
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, Налайх дүүрэг, 1-р хороо, Уурхайчин 2 гудамж, 4/2 тоот