-
1 Байгууллагын нэр "ЭМ ЭЙ ЭФ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/357
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №136 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019070018
6 Компанийн регистрийн дугаар 5617375
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Мөнхдорж   
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 5-р хороо, ЭТӨЧ-38, "Олд чех" төв 4 давхар, 401 тоот