-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ДАЙМОНДКАПИТАЛ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ДАЙМОНДКАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/358
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №139 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011423058
6 Компанийн регистрийн дугаар 5727863
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Дэлгэрмаа   99998806
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 11-р хороо, 2-р хэсэг, 6-5 тоот