-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "МТМЖТ ББСБ"ХХК
Байгууллагын нэр "МТМЖТ ББСБ"ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/359
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №142 тогтоол
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011442076
Компанийн регистрийн дугаар 5764408
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Санжаажигдэл   99198250
Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Найман шарга байр, 2 давхарт, 7 тоот.