-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "САЙРЕД ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "САЙРЕД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/360
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №141 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011067149
6 Компанийн регистрийн дугаар 2775921
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Мөнхцэцэг   99077593
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Үйлчилгээний төв, 1р давхарт,