-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/377
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №184 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011003028
6 Компанийн регистрийн дугаар 5001226
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Будрагчаа   99102295
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, 7/3 барилга, Цэлмэг тауэр, 307 тоот