-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЕВРО ОД ФИНАНС ББСБ"ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЕВРО ОД ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/378
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №186 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011452029
6 Компанийн регистрийн дугаар 5779804
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Нямсүрэн   96055369
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Их найман шарга худалдааны төв, 1-р давхар